മുകളിൽ
  പേജ്_ബാനർ

കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ

 • കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ സെലർകെയർ M5

  കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ സെലർകെയർ M5

  മൈക്രോഫ്ലൂയിഡിക് സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ബയോകെമിക്കൽ അനലൈസറുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രയോഗിച്ചു.

  OEM, MOQ ഇല്ല, 10 വർഷത്തെ വിതരണം.

 • കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ പോയിന്റ്കെയർ M4

  കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ പോയിന്റ്കെയർ M4

  മൈക്രോഫ്ലൂയിഡിക് സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ബയോകെമിക്കൽ അനലൈസറുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രയോഗിച്ചു.

  OEM, MOQ ഇല്ല, 10 വർഷത്തെ വിതരണം.